7 Thay đổi lớn trong Quyển Sách Đỏ FIDIC phiên bản 2017 so với phiên bản năm 1999

by admin
2 comments
57 / 100

Giới thiệu

Ngày 5 tháng 12 năm 2017, Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Quốc tế (FIDIC) đã xuất bản những ấn bản mới trong bộ hợp đồng mẫu, phản ánh những thay đổi cần thiết được chờ đợi đã lâu đối với ngành xây dựng. Cùng với việc được sử dụng áp đảo mẫu hợp đồng FIDIC tại các nước Trung Đông, các chủ đầu tư, nhà thầu, và nhà tư vấn hoạt động trong khu vực sẽ quan tâm đến những thay đổi này so với phiên bản Sách Đỏ 1999. Trong phiên bản mới này, gần như tất cả các điều trong quyển Sách Đỏ đều có sự điều chỉnh, sửa đổi và sau đây là tóm tắt theo quan điểm của chúng tôi là 7 thay đổi lớn mà sẽ có tác động lớn nhất đến nhà thầu cũng như chủ đầu tư.

Thay đổi lớn 1

Thông báo (Điều. 1.3): quyển Sách Đỏ 2017 có các yêu cầu về thông báo tại xấp xỉ 80 chỗ. Thuật ngữ “Thông báo” đã được định nghĩa và được phân biệt với các hình thức giao tiếp và trao đổi khác vốn phải tham chiếu đến điều khoản làm căn cứ để nó phát hành, trong khi một Thông báo không cần như vậy. Ngoài ra, tất cả Thông báo và các giao tiếp trao đổi đều phải “không được giữ lại hoặc trì hoãn một cách phi lý”.

Thay đổi lớn 2

Lợi nhuận (Điều. 1.1.20, 13.3 & 15.6): Về các thuật ngữ của Chi phí Cộng Lợi nhuận cho các sự việc giảm trừ, trừ khi có quy định khác, Nhà thầu sẽ được quyền hưởng mức lợi nhuận là 5% (trong Sách Đỏ 1999, không có một con số cụ thể được nêu ra). Sách Đỏ 2017 cũng cho Nhà thầu quyền được hưởng bồi thường cho “bất kỳ tổn thất về lợi nhuận hoặc tổn thất và thiệt hại khác bị gánh chịu” đối với những thay đổi và việc chấm dứt hợp đồng vì sự thuận tiện của Chủ đầu tư.

Thay đổi lớn 3

Sự kiện Bất thường (Điều. 18): Bất khả kháng được gọi là “Sự kiện Bất thường”, tuy nhiên việc phân bổ rủi ro vẫn theo như cũ.

Thay đổi lớn 4

Cảnh báo Trước (Điều. 8.4): Lần đầu tiên, Sách Đỏ 2017 giới thiệu những quy định về cảnh báo sớm, yêu cầu mỗi Bên báo cho bên kia biết “báo trước về bất kỳ trước bất kỳ sự kiện tương lại có thể xảy ra hoặc các tình huống mà có thể (a) ảnh hưởng bất lợi đến công việc của Nhân lực của Nhà thầu; (b) ảnh hưởng bất lợi đến sự làm việc Công trình khi đã hoàn thành; (c) tăng Giá Hợp đồng; và/hoặc (d) làm chậm trễ việc thực hiện Công trình hoặc Hạng mục (nếu có).” Không có giới hạn về thời gian cho việc đưa ra một cảnh báo trước, hoặc bất kỳ sự trừng phạt rõ ràng nào nếu không làm được như vậy.

Thay đổi lớn 5

Gia hạn Thời gian (Điều. 8.5): Có ít nhất bốn thay đổi quan trọng được đưa vào quy định về EOT (Gia hạn Thời hạn). Thứ nhất, không như trong Sách Đỏ 1999, Nhà thầu không bị yêu cầu phải đưa ra một thông báo riêng cho một khiếu nại về EOT (Gia hạn Thời hạn) do một Thay đổi gây ra (vì thông báo này đã được đưa vào điều 13.3 Thông báo). Thứ hai, sự chậm trễ gây ra do “những điều kiện khí hậu xấu bất thường” đã được xếp là “Không thể lường trước được liên quan đến dữ liệu khí hậu”. Thứ ba, Nhà thầu được hưởng quyền rõ ràng về EOT (Gia hạn Thời hạn) nếu việc trì hoãn bị gây ra do việc tăng thêm khối lượng 10% so với khối lượng dự kiến. Thứ tư, điều khoản quy định đặc biệt các bên áp dụng các điều khoản đối với sự chậm trễ xảy ra đồng thời.

Thay đổi lớn 6

Khiếu nại (Điều. 20): Các quy định liên quan đến Khiếu nại và Tranh chấp đã được tách rời và được viết lại phần lớn. Điều 20 (Khiếu nại) đặt ra một thủ tục cho (a) Khiếu nại của Chủ đầu tư (“nếu Chủ đầu tư cho rằng Chủ đầu tư có quyền được hưởng bất cứ khoản thanh toán bổ sung nào từ Nhà thầu (hoặc giảm Giá Hợp đồng) và/hoặc được hưởng DNP (Thời gian Thông báo Sai sót”); (b)nếu Nhà thầu cho rằng Nhà thầu có quyền được hưởng bất cứ khoản thanh toán bổ sung nào từ Chủ đầu tư và/hoặc EOT (Gia hạn Thời hạn); và (c) nếu một trong hai Bên cho rằng Bên đó có quyền được hưởng một quyền lợi khác hoặc được miễn trừ với Bên kia. ….. liên quan đến bất kỳ chứng chỉ, quyết định, chỉ dẫn, Thông báo, ý kiến hoặc …. trừ đối …. các mục (a) và/hoặc (b) ở trên.

Thay đổi lớn 7

DAAB (Điều. 21): Tổ chức mới được giới thiệu là DAAB là tên tắt của “Ban Phòng ngừa và Phân xử Tranh chấp” (khác với thể chế trước là “DAB”) mang đến nhiều thủ tục, quy trình quan trọng. Thứ nhất, trừ khi các Bên đồng ý có thỏa thuận khác, thành viên DAAB phải được chỉ định trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu nhận được Thư Chấp thuận; còn có các thủ tục chi tiết về việc từ chức, chấm dứt và bổ nhiệm mới. Thứ hai, DAAB có thể cung cấp sự “Hỗ trợ Không chính thức” nếu nhận được yêu cầu chung từ các Bên, là những người không bị ràng buộc phải hành động theo lời khuyên của DAAB. Thứ ba, về mặt thời gian, (a) DAAB phải đưa ra quyết định của mình trong vòng 84 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu; (b) một Bên phải đưa Tranh chấp để DAAB ra quyết định trong vòng 42 ngày sau khi gửi hoặc nhận Thông báo Không thỏa mãn với Quyết định của Nhà tư vấn; và (c) một Bên nếu không thỏa mãn với quyết định của DAAB phải đưa ra một Thông báo Không Thỏa mãn cho bên kia trong vòng 28 ngày hoặc nếu không quyết định sẽ trở thành cuối cùng và ràng buộc cả hai Bên. Thứ tư, tòa trọng tài được ủy quyền để ban hành lệnh thực hiện quyết định của DAAB, bằng cách tổng kết hoặc bằng thủ tục giải quyết khác, có thể bằng các biện pháp tạm thời hoặc bắt buộc.

Rõ ràng là những người soạn thảo phiên bản mới đã đi một bước tiến dài khi đề cập đến những phê bình của người dùng trước đó, đặc biệt là nhấn mạnh vào vấn đề phòng tránh xung đột. Phiên bản mới chặt chẽ hơn và rạch ròi hơn so với phiên bản trước (đấy là còn chưa đề cập đến việc bản mới dài gần gấp đôi bản cũ), và tạp áp lực lớn hơn lên các chủ đầu tư, nhà thầu để đảm bảo sự tuân thủ, tuy nhiên việc phân bổ rủi ro nói chung vẫn giữ nguyên. Vẫn còn xem các nhà thầu và chủ đầu tư trong khu vực thích ứng với phiên bản Sách Đỏ 2017 như thế nào hay là vẫn sử dụng phiên bản cũ đã hơn 18 tuổi đời.

Dịch từ nguồn “FIDIC Red Book 2017: Top 7 Changes“.


2 comments

Hoang van hieu
Hoang van hieu 07/04/2023 - 11:00 AM

Xin chào, mình muốn tìm cuốn hợp đồng fidic ấn bản 2017, quyển sách đỏ. Có thể cho mình xin thông tin liên hệ ko? _ 0904603339 hoặc email: hv_hieu@northstar.com.vn

Reply
AdminKysutuvan
AdminKysutuvan 22/06/2023 - 9:48 PM

Các bạn có thể tìm mua tại Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS) nhé.

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like