Khi nào Nhà Tư vấn hành động cho Chủ đầu tư ? Khi nào hành động trung lập ?

by admin
1 comment
68 / 100

Bài viết này trao đổi về vai trò của Nhà tư vấn (The Engineer) được nêu trong các mẫu hợp đồng FIDIC (phiên bản Sách Vàng, Sách Đỏ, Sách Trắng). Đôi khi trong một số tài liệu cũ The Engineer được dịch là “Kỹ sư”.

Xem thêm:

7 THAY ĐỔI LỚN TRONG QUYỂN SÁCH ĐỎ FIDIC PHIÊN BẢN 2017 SO VỚI PHIÊN BẢN NĂM 1999

GIỚI THIỆU MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN FIDIC (“SÁCH TRẮNG) – PHIÊN BẢN 2017

Tình huống giả định ở đây là Nhà tư vấn thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng Tư vấn ký với Chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong Hợp đồng xây dựng mà Chủ đầu tư  ký với Nhà thầu, cũng có điều khoản mô tả một số nội dung công việc mà Nhà tư vấn của Chủ đầu tư sẽ tham gia vào trong dự án, có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư với Nhà thầu.

Thông thường suy nghĩ chung sẽ là: Chủ đầu tư ký Hợp đồng với Nhà tư vấn, trả tiền cho họ thì họ phải hành động cho Chủ đầu tư, bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư.

Về cơ bản, vẫn đúng như vậy.

Thế thì vấn đề đặt ra ở đây  là gì ?

– Trong “Sách Vàng 2016, Sách Đỏ 2017”  Điều 3: Nhà tư vấn, khoản 3.2 Nhiệm vụ và Quyền hạn của Nhà tư vấn  có nêu rằng khi Nhà tư vấn thực thi nhiệm vụ hoặc quyền hạn đã được quy định trong hoặc bao hàm bởi Hợp đồng, Nhà tư vấn phải hành động như một chuyên gia lành nghề và phải được xem là hành động cho Chủ đầu tư.

– Cũng tại điều này, khoản 3.7 [Thỏa thuận hoặc Quyết định] nêu rằng khi thực hiện theo Khoản này, Nhà tư vấn phải hành động trung lập giữa các Bên và không được xem là hành động cho Chủ đầu tư. So với nội dung của bản Sách Vàng 1999, Nhà tư vấn vẫn phải đưa ra các quyết định công bằng cho những vấn đề phát sinh hoặc Tranh chấp, khiếu nại.

Sẽ không được có yêu cầu Nhà tư vấn phải có được sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi Nhà tư vấn thực hiện theo khoản 3.7 [Thỏa thuận hoặc Quyết định].

Tại đây khi Nhà tư vấn thực hiện để đạt được Thỏa thuận hoặc Quyết định cho bất cứ vấn đề nào cần hoặc Khiếu nại khi đó vai của Nhà tư vấn sẽ chuyển thành trung lập giữa các Bên.

Với quy định như vậy, Nhà tư vấn phải có khả năng tham khảo ý kiến cả hai bên, thảo luận và nỗ lực đạt được Thỏa thuận hoặc đưa ra Quyết định trong thời hạn nhất định. Thỏa thuận hoặc Quyết định đạt được ít nhiều sẽ có ý kiến và sự tham gia vào của ba bên gồm Chủ đầu tư – Nhà thầu – Nhà tư vấn.

Tóm tắt:

– Nhà tư vấn khi thực hiện các công việc bình thường theo Hợp đồng thì sẽ được xem là hành động cho Chủ đầu tư.

– Khi thực hiện khác đi, đòi hỏi việc phải đạt được Thỏa thuận hoặc Quyết định hoặc liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, Nhà tư vấn phải hành động trung lập giữa các Bên và không được xem là hành động cho Chủ đầu tư.

1 comment

Hưng cao 01/02/2021 - 3:28 PM

Mình đi làm năm nay 5 năm chắc cũng còn non kinh nghiệm nhưng lần này mình mới gặp trường hợp chủ đầu tư yêu cầu tư vấn theo dõi quá trình làm việc của thợ và nhà thầu cụ thể như lương bổng vật tư của nhà thầu cung cấp và phải báo cáo liên tục về vấm đề này.

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like